Termòmetre Violeta sota zero en el sector de l’alimentació

Només un 34,8% d’empreses compleixen la paritat

L’estudi de 50 organitzacions del sector de l’alimentació realitzat per l’Associació 50a50 sota el títol de “Termòmetre Violeta” constata que només un 34,8% d’empreses compleixen la paritat als consells d’administració, i un 12,5% als comitès de direcció.

“Per aconseguir la igualtat real a les empreses cal arribar a la paritat”

Aquesta és la visió que ens ha inspirat a impulsar la campanya Termòmetre Violeta, per animar les empreses a fer un salt qualitatiu i quantitatiu dins les seves organitzacions. Les dades que mostren les conclusions de l’estudi són un clar indicatiu que en general, estem encara a mig camí per aconseguir aquesta fita.

  • En els consells d’administració de les 50 organitzacions analitzades, 12 empreses tenen una representació de dones dins la franja del 40%-60%, 9 empreses se situen entre el 20%-39% i 21 empreses no arriben al 19%.
  • En el cas de la representació de les dones als comitès de direcció, les dades varien considerablement. Només hi ha 4 empreses de les 50 analitzades que estan dins la franja 40%-60% de la paritat, 14 empreses entre el 20%-39% i 13 empreses que se situen per sota del 19%.

Els resultats obtinguts estan en línia amb les conclusions d’altres estudis realitzats per entitats reconegudes en l’àmbit econòmic.

Reconeixem l’esforç que estan realitzant algunes de les organitzacions que hem analitzat en aquest estudi, per incorporar més dones a les seves estructures de decisió i posem en valor les empreses 50a50 que compleixen la paritat.

Des de l’Associació 50a50 fem una crida a institucions i empreses per una acció més compromesa a favor de la igualtat. Cal fer una aposta consistent i posar a l’agenda de les organitzacions la necessitat d’assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge, com recomana l’ONU a l’objectiu núm. 5 de l’Agenda 2030.

Descobreix els resultats del primer Termòmetre Violeta