Sisena edició de l’assemblea anual de sòcies de 50a50

L’assemblea general de sòcies de 50a50 de 2023 ha estat molt especial: ha estat la sisena. L’Associació celebra sis anys des de la seva constitució, i aquest és un èxit de totes les sòcies.

El valor diferencial més important que té actualment l’associació és el talent de cada una de les sòcies que constitueixen el 50a50. La presidenta, Anna Mercadé i Ferrando ha fet constància de la importància de continuar sumant totes juntes per assolir els objectius marcats de la paritat.

L’assemblea ha aprovat per unanimitat de les presents tant l’informe de junta i els comptes de 2022 com el pressupost per a 2023. Juntament amb aquest vot de confiança, la junta directiva celebra la col·laboració activa de diverses sòcies en els projectes que s’estan portant a terme, com el Termòmetre Violeta.