Presentació del decàleg de 50a50

 

Enriquidor, agradable, constructiu, apoderador, genial. Així va ser l’acte de presentació del decàleg de sòcies de 50a50, que va comptar amb aforament ple a la sala.

Es van fer aportacions molt interessants, hi va haver una mica de debat i, sobretot, vam créixer com a dones i vam riure. I també vam aprovar el decàleg de 50a50, per unanimitat de les sòcies presents.

El decàleg de 50a50 és el document definidor de l’associació, que subscriuen les sòcies en el moment de donar-se d’alta. I què diu? Doncs parla de valors, d’objectius, de posicionaments, d’accions… És el següent:

 

Les sòcies de 50a50…

 

  1. Estem compromeses amb una societat justa i democràtica, mostrem una visió global, diversa i inclusiva de la societat i impulsem nous models d’organització que es regeixen per la diversitat, el respecte, l’honestedat, la responsabilitat, la sostenibilitat, l’ètica i la transparència com a valors.

 

  1. Som feministes, que significa que defensem el principi d’igualtat de drets de les dones i els homes, i en concret treballem per avançar cap al compliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5 de l’Agenda 2030 de Nacions Unides: la igualtat de gènere.

 

  1. Som lobistes: som un col·lectiu amb un interès comú que porta a terme accions dirigides a influir en tots els nivells per tal de promoure decisions favorables al nostre objectiu, que és impulsar la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes principalment a l’àmbit públic, econòmic, empresarial i laboral.

 

  1. Perseguim que hi hagi una major representativitat de dones als llocs de presa de decisió, per avançar cap a la paritat als òrgans de govern d’institucions, entitats públiques i privades i empreses, basant-nos en els beneficis que la diversitat comporta per a l’entitat i la societat.

 

  1. Reclamem l’aplicació de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament de Catalunya.

 

  1. Estem a favor de les quotes com a mesura temporal per aconseguir la paritat en els llocs de presa de decisió d’institucions, entitats i empreses i, per tant, en processos de selecció o promoció de personal prioritzem una candidatura femenina sobre una masculina a igualtat de condicions.

 

  1. Treballem per l’apoderament de les dones directives, professionals i empresàries, donem suport a altres dones en el seu desenvolupament i les ajudem a fer-se visibles en el món econòmic, empresarial i institucional, promovent la sororitat com a valor.

 

  1. Promovem i donem suport a candidates dones a les eleccions de juntes i plens d’entitats i institucions, i a altres processos de selecció i designació de perfils de decisió.

 

  1. Reconeixem i ens aliem amb les organitzacions i entitats que compleixen l’objectiu de la paritat als seus òrgans de govern i amb altres associacions que treballen per aquest mateix fi.

 

  1. Promulguem la corresponsabilitat entre tots els membres de la llar de les tasques domèstiques i de cures, com a eix vertebrador d’una societat paritària, justa i democràtica.