La indústria, gran oportunitat per al talent femení

 

La quarta taula rodona del cicle “Liderant sectors econòmics amb talent femení”, que organitzen Barcelona Activa i l’Associació 50a50, es va centrar en la indústria, per oferir un potent retrat de la situació de la dona en aquest sector i analitzar les oportunitats que ofereix per a les dones joves, que estan en procés de triar la seva vocació.

A la xerrada van participar la presidenta de 50a50, Anna Mercadé; la consultora d’implantació de polítiques d’igualtat Mar Gaya; Carme Poveda, directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona; Carol Daunert, consultora de DiverInvest Asesoramiento Financiero i amb molta experiència al sector industrial, i Sofia Lluch, CEO de Lluch Essence, que treballa en la indústria química.

En la primera part de la trobada es va fer un repàs de la situació de la dona al mercat laboral català. Es va parlar dels beneficis d’incorporar el talent femení en els llocs de presa de decisió d’institucions i empreses (menor risc financer i millors resultats de les empreses) i de les competències de la dona per a un lideratge efectiu i consensuat. Tot i així, el 67% d’empreses catalanes no té cap o només té una dona en el seu comitè de direcció. Per això són necessàries les quotes, per aconseguir canviar les polítiques empresarials de dalt cap a baix.

Carme Poveda va presentar l’estudi “Les dones en el sector industrial a Catalunya”, que va elaborar l’any passat per a la Generalitat de Catalunya i que deixa palès que el sector industrial està molt masculinitzat. La presència de dones aquí és del 29%, i majoritàriament estan ocupades als departaments administratius. Una de les raons d’aquesta escassa presència femenina fa referència a la dificultat de conciliació, per la localització de les fàbriques als polígons, per la necessitat de viatjar en empreses que exporten (que són la majoria), i per l’organització de la feina en torns. Així, la bretxa salarial aquí és més alta que a la resta de sectors, per la segregació vertical que existeix.

Tot i així, “la indústria està contemplant la necessitat d’incorporar el talent femení en el disseny del producte, perquè les decisions de compra les prenen les dones”, va explicar Poveda. És més, es tracta d’un sector amb grans oportunitats laborals, perquè és on els sous són més alts, on hi ha més estabilitat laboral, on els drets laborals estan més reconeguts i on s’innova més en termes de tecnologia aplicada.

Carol Daunert i Sofia Lluch, la primera especialista en els sectors siderúrgic i metal·lúrgic i la segona en el químic, van coincidir en la descripció de les seves experiències en relació a la manca d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Ambdues van explicar que en els seus sectors és difícil trobar dones a llocs de direcció i que en les empreses familiars els estereotips de gènere encara pesen molt. Amb tot, van apuntar a les noves tecnologies com a la gran oportunitat per aconseguir atreure més dones cap a la indústria.

El cicle “Liderant sectors econòmics amb talent femení” l’organitzen conjuntament Barcelona Activa i l’Associació 50a50 amb l’objectiu d’avançar cap a la participació plena i efectiva de les dones a tots els nivells, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, especialment en el món laboral, i el lideratge compartit d’empreses, institucions i entitats. La propera sessió se celebrarà el 29 de novembre i se centrarà en l’economia digital.