El sector de la comunicació i l’audiovisual suspèn el Termòmetre Violeta de la igualtat

El Termòmetre Violeta del sector de la comunicació i l’audiovisual, elaborat per l’Associació 50a50 per mesurar el grau de compliment de la Llei d’Igualtat i de la paritat a les organitzacions, deixa palesa la baixa participació de les dones als òrgans de decisió de les empreses d’aquest sector.

Realitzat amb una mostra de 52 grups empresarials que concentren un total de 258 societats del sector de la comunicació i les tecnologies de la informació a Espanya, l’estudi revela que la mitjana de participació de dones als consells d’administració és al voltant del 20%, mentre que als comitès de direcció aquest percentatge és del 33% als grups empresarials més grans i del 40% als grups petits (aquells que concentren menys de cinc societats).

Als consells d’administració, en l’anàlisi del compliment del nou horitzó de la paritat (50%), només el 3,9% d’empreses assoleix aquesta fita, mentre que tres quartes parts encara està lluny d’aquest objectiu. La dada més preocupant és que fins a un 11,5% d’aquests grups continua sense comptar amb cap dona en aquest òrgan de govern.

Als comitès de direcció, les xifres són lleugerament més positives. Així, el 17,3% de grups empresarials assoleixen la paritat. El 44,2% està lluny de l’objectiu i el 7,7% no ha inclòs cap dona en aquest òrgan directiu. Per altra banda, fins a un 30,8% de grups no tenen aquestes dades publicades.

Aquest és el segon Termòmetre Violeta que l’Associació 50a50 publica, en una campanya que porta per lema “La igualtat no és negociable, és llei”. Llançat l’any passat, el primer va centrar-se en el sector de l’alimentació i va constatar que un 34,8% d’empreses complien la paritat als consells d’administració, i un 12,5% als comitès de direcció.

La portaveu del grup de treball del Termòmetre Violeta de l’Associació 50a50, Mercè Armelles, ha expressat la decepció de totes les sòcies davant les xifres del nou Termòmetre: “Amb el primer estudi ja vam denunciar la bretxa de gènere que encara existeix al sector de l’alimentació, però és que al sector de la comunicació i l’audiovisual les xifres són encara pitjors. Cal fer un canvi i incorporar més dones als òrgans de govern, perquè això comporta uns millors resultats econòmics segons han demostrat diversos estudis”.

“Des de 50a50 el nostre objectiu és avançar cap al 50% de representació femenina als llocs de decisió en l’àmbit laboral -ha afegit Armelles-. És l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i està reconegut com la condició sine qua non per al compliment de la resta d’objectius: necessitem incorporar les dones a les esferes de poder per aconseguir eliminar la gana, acabar amb les guerres o lluitar contra el canvi climàtic”.

A més de la publicació de l’estudi, la campanya del Termòmetre Violeta inclou la comunicació personalitzada a cada una de les empreses que han estat objecte de l’estudi, mitjançant l’enviament de la carta violeta, on se’ls comunica quina posició ocupen en el rànquing del seu sector i se’ls anima a incorporar més talent femení per poder avançar cap a una societat més igualitària i justa.

La publicació de la classificació del Termòmetre Violeta pretén ser també una acció de reconeixement de les empreses amb òrgans de govern paritaris: empreses 50a50, que compleixen la llei i que hi guanyen.