El llenguatge planer, clau per millorar la comunicació escrita

La sòcia Laia Terrón ha impartit un taller de competències del cicle de #Lideratge50a50, centrat en aquest cas en l’escriptura professional. Sota el títol “La teva escriptura et defineix”, ha estat una sessió molt pràctica de la qual les sòcies participants han acabat molt satisfetes.

La sessió ha començat amb l’anàlisi de les respostes a una enquesta que han contestat les participants al taller, i que ha posat de manifest que començar amb el full en blanc i la comprensió del missatge són les majors dificultats en l’escriptura.

Laia Terrón, formadora en escriptura professional d’empreses i institucions, ha explicat com el llenguatge planer és perfecte per avançar cap a una millor comprensió dels missatges, especialment en els suports digitals.

En la seva opinió, un text és professional quan està escrit amb un lèxic clar i entenedor, quan utilitza una bona puntuació, quan aconsegueix l’objectiu pel qual està escrit, i quan està escrit pensant en els destinataris.

Ha aconsellat estructurar bé un text i mantenir l’ordre natural dels elements en una oració, així com vigilar amb els incisos, tant  per extensió i ubicació com per abús. En aquest sentit, ha dit que l’oració ideal no consta de més de 25 o 30 paraules.

Per millorar l’estil, Terrón, qui es dedica a l’escriptura i la comunicació des de fa 10 anys tot i tenir una formació d’economista, ha recomanat un llenguatge senzill, precís i directe; l’ús de sinònims; oracions preferiblement simples que subordinades; evitar la complexitat sintàctica; no abusar dels adverbis acabats en -ment; fer un bon ús dels connectors per estructurar el text, i evitar repeticions i redundàncies, cacofonies i dobles negacions.