Una assemblea molt especial

L’assemblea general de sòcies de 50a50 de 2022 ha estat molt especial: ha estat la cinquena. L’Associació celebra cinc anys des de la seva constitució, i aquest és un èxit de totes les sòcies.

El gran valor d’aquesta entitat és el talent i la implicació de les sòcies, tal com ha recordat la presidenta, Anna Mercadé i Ferrando, durant l’assemblea. La seva empenta ha fet possible un balanç de curs realment molt fructífer: es pot comprovar en aquesta presentació escurçada, que recull l’informe de gestió de l’any passat.

L’assemblea ha aprovat per unanimitat de les presents tant l’informe de junta i els comptes de 2021 com el pressupost per a 2022. Juntament amb aquest vot de confiança, la junta directiva celebra la col·laboració activa de diverses sòcies en els projectes que s’estan portant a terme, com el Termòmetre Violeta.