Reflexió sobre el relleu de part del consell d’administració de Fira de Barcelona

 

Excma. Sra. alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta del Consell General de Fira de Barcelona, Ada Colau Ballano

Hble. Sra. consellera de la Generalitat de Catalunya i vicepresidenta primera del Consell General de Fira de Barcelona, Mª Àngels Chacón i Feixas

 

Des de l’Associació 50a50, que treballa per avançar cap al compliment de l’Objectiu 5 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, referent a la igualtat de gènere, demanem una reflexió sobre el relleu de part del consell d’administració de Fira de Barcelona.

El consell general de la Fira convocat per al proper 14 de desembre suposa un repte i una oportunitat.

Un repte, perquè som conscients de les dificultats que hi pot haver per consensuar les noves designacions.

Una oportunitat, perquè a les seves mans tenen l’opció que aquesta institució camini cap a la paritat efectiva entre dones i homes, que segons Nacions Unides és una fita indispensable i vertebradora per assolir la resta d’objectius de Desenvolupament Sostenible: les dones (amb les característiques que defineixen el lideratge femení) som necessàries per tal d’impulsar el creixement econòmic i configurar comunitats sostenibles, per citar alguns dels objectius que marquen l’agenda del desenvolupament mundial per als propers 12 anys.

La Fira de Barcelona és una de les principals institucions econòmiques de Barcelona, i com a tal hauria de ser clar referent per a la resta d’institucions i organismes, amb un consell d’administració paritari, amb el 50% de dones i el 50% d’homes.

És per això que els demanem una presència paritària de dones i homes al consell d’administració de Fira. Les dones representem el 50% de la població i més del 60% de les persones llicenciades, però tot i així en els últims anys hem estat infrarepresentades en el consell d’administració de Fira, amb només l’11% de presència femenina.

La necessitat de renovar la figura de la presidència i quatre vocalies representa una oportunitat per apropar-se a l’objectiu del 50a50, a una institució més equitativa i justa, que pugui guiar tota l’economia i la societat catalanes. Dones amb talent i valors que puguin ocupar aquest càrrec n’hi ha moltes, com les mateixes Helena Guardans i Mar Alarcón, entre d’altres.

Recordem, també, que la Llei d’Igualtat catalana 17/2015 exigeix paritat en tots els llocs de govern i de decisió. És el que va aprovar el Parlament de Catalunya. A les seves mans tenen ara l’oportunitat de fer complir la llei.

 

Cordialment,

Associació 50a50