Partners del projecte europeu “Off the Beaten Track”

L‘Associació 50a50 és un dels partners del consorci que porta a terme el projecte d’Erasmus+ “Off the Beaten Track”, destinat a formar dones dels sectors turístic i indústries culturals per millorar les seves oportunitats laborals.

La pandèmia per Covid-19 ha agreujat les disparitats socioeconòmiques i de gènere que ja existien al mercat laboral, fent que sigui més complicat l’assoliment dels objectius de creixement econòmic i social de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Les dones s’han vist més afectades per aquesta crisi, i en concret els sectors del turisme i de la cultura han patit molt.

D’aquesta reflexió neix Off the Beaten Track (OTBT), un projecte co-fundat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, que té l’objectiu de potenciar i millorar l’ocupabilitat de les dones que estan a l’atur o es troben en risc de perdre la feina com a conseqüència de la recent pandèmia, explorant el vincle entre el turisme, la creativitat i el desenvolupament sostenible (Pla d’acció de l’OMT, 2019). A més, el projecte es basa en la promoció del treball en xarxa, la inspiració i empatia entre dones de diferents procedències, edats, geografies i cultures, amb la intenció de crear una comunitat de dones i un centre de recursos, informació, eines i contactes.

Aquesta iniciativa està liderada pel Consorzio Materahub, i en són partners Destination Makers, una empresa de consultoria italiana compromesa amb la valorització i comercialització de destinacions mitjançant la cooperació per tal d’aconseguir un canvi de paradigma, així com l’organització Visit Košice, que es dedica a oferir tots els recursos i informació necessaris per visitar la ciutat de Košice, a Eslovàquia. També hi col·labora com a partner l’empresa barcelonina Inmedia Solution, especialitzada en comunicació estratègica, business development i auditoria turística, i que està fundada i dirigida per la sòcia de 50a50 Livia Paretti. Un altre soci és l’ONG estoniana Loov Eesti, que es dedica a promoure la creativitat i l’emprenedoria.

50a50 és també partner d’aquest projecte europeu, on aportem la perspectiva de gènere i l’especialitat en formacions d’empoderament de dones.

Per tal de potenciar i millorar l’ocupabilitat de les dones que es troben en risc de quedar a l’atur o que ja han perdut la feina a causa de la pandèmia, el projecte OTBT busca assolir tres objectius principals.

Primerament, es vol aprofitar tot el potencial de la cultura, la creativitat i el turisme sostenible per promoure l’apoderament d’aquestes dones, desenvolupant un model d’aprenentatge propi. En segon lloc, es pretén crear vincles entre professionals del món de les arts, la cultura, el turisme i el desenvolupament sostenible, per tal de crear vincles i associacions creatives a llarg termini com a motors per a la igualtat de gènere i la cohesió social. Finalment, l’OTBT vol fomentar la participació activa i l’apoderament femení mitjançant la creació d’una comunitat que fomenti un entorn de suport on puguin aprofitar l’aprenentatge informal i l’aprenentatge entre iguals.

Des de 50a50, estem molt compromeses amb aquest projecte i els seus objectius, per així poder donar suport a aquelles dones que s’han vist a l’atur o es troben en risc de ser-hi a causa de la pandèmia, amb l’objectiu d’aconseguir la paritat laboral i de representació que mereixem.