Loading...
Eleccions a la Cambra de Barcelona2018-10-14T08:32:02+00:00

Aspirem a un canvi perquè la societat el necessita.

Volem revitalitzar el projecte i les formes de fer de la Cambra de Comerç de Barcelona que ha de representar el teixit empresarial català i ha de promoure el seu progrés econòmic, empresarial i social. Sabem que aquest rol, tan necessari avui, es pot potenciar.

Si hem de fer coses noves, necessitem nova gent i noves formes de fer. Només així aconseguirem un canvi real:

Volem una Nova Cambra, basada en la Bona Governança, la Transparència i la Meritocràcia.

Volem una Nova Economia, on el talent femení sigui part integral del progrés econòmic.

Volem un Nou Lideratge, perquè avui més que mai ens cal col·laboració, co-lideratge, generositat, eficiència i equitat.

  1. Volem una Nova Cambra

Les Cambres de Comerç son institucions d’ interès públic que representen el teixit empresarial català i que per tant tenen com a objectiu el progrés econòmic, empresarial i social del país. Cal reforçar el vincle de l’empresariat català amb la seva societat, plural i diversa, perquè la Cambra de Barcelona ha de tenir un paper, important i necessari, en l’orientació de les polítiques que s’han de dur a terme. Per això, a les Cambres han d’estar representades empresàries i empresaris convençuts de què cal seguir aportant valor, col·laborant en millorar el teixit empresarial, la seva eficàcia, la seva competitivitat i la seva internacionalització. Els reptes d’un entorn de canvis accelerats ho fan més necessari que mai.

Sense un relleu generacional i una renovació equitativa de la Cambra, no podrem transformar la institució cap a un model basat en la transparència, la eficàcia i l’eficiència. Per justícia, per igualtat, per llei i per democràcia, però també per eficiència, eficàcia, transparència i rendibilitat econòmica, cal emprendre aquest camí de renovació. Les organitzacions empresarials han de ser exemple dels millors valors de present i de futur. Han de ser un referent d’excel·lència en la credibilitat, la coherència, l’ètica, la sostenibilitat i l’equilibri.

Dóna’ns suport amb una aportació econòmica per impulsar aquesta acció de lobby
  1.         Volem una Nova Economia

Volem una Cambra que aposti, col·laborant amb el Govern i les administracions, per una economia al servei del Bé Comú i per una Catalunya puntera: que aposti per una Economia Sostenible i Inclusiva; que recolzi decididament la Responsabilitat Social de les empreses, que incorpori les noves tecnologies com una forma de ser més competitius i poder oferir una millor qualitat de vida. Només així assolirem el nostre objectiu: crear riquesa i llocs de treball de qualitat, construïts sobre la formació i la investigació lligada a l’empresa. Així ho volen els ciutadans: empreses que contribueixin a l’interès general, al benefici de tot el sistema, tenint en compte les persones i el seu talent.

  1.        Volem Nous Lideratges

Lluitem contra la desafecció dels col·lectius representats amb els responsables del lideratge. Les cambres sempre han tingut una representació molt propera a la realitat empresarial, però per això calen nous lideratges i noves maneres de governar i administrar les nostres institucions i recursos, basats en la col·laboració, el co-lideratge, la comunicació, la solidaritat, la tolerància, el respecte, la humanitat i la generositat. Totes aquestes competències, desenvolupades en privat per les dones al llarg de la història, han d’aplicar-se ara a la Cambra per millorar la societat i fer les coses millor.

Les dones empresàries, directives i professionals som conscients que la Cambra és una institució que pot oferir molt més amb un relleu generacional, basat en la igualtat de gènere, per impulsar un procés d’innovació en les Cambres, una modernització d’acord amb el que demanen els temps actuals.

Per aconseguir una Nova Cambra, una Nova Economia i uns Nous Lideratges, necessitem indubtablement nova gent i noves formes de fer. Només així aconseguirem un canvi real.

Ara, totes, endavant, pel canvi real.

També a la Cambra!

TAGLINES:

  •  És el moment de fer un pas més per visualitzar el talent femení.
  • I sí, hi ha dones preparades, amb competències per als llocs de presa de decisions d’àmbit empresarial i econòmic. Les xifres ho demostren.
  • Les institucions són patrimoni de la societat i han de servir per construir un entorn de millor convivència, com ser garants de l’equitat en tots els àmbits de gestió.
  • Cal construir un equilibri sostenible des del respecte i la diversitat de tots els que formen part de la societat i que tenen capacitat de contribuir-hi.
  • L’economia ha de ser sostenible en totes les fases i en el temps.
  • La col·laboració, el co-lideratge, la generositat, l’eficiència, l’equitat i la igualtat de gènere, amb l’objectiu de l’interès general, han de ser l’expressió dels valors que orientin l’actuació en la presa de decisions.
  • S’han d’establir grans i amplis acords, i dotar-los de recursos per unificar esforços i obtenir un major valor afegit, sota criteris d’eficiència i rendibilitat en termes amplis.

Per contactar amb el grup de coordinació d’eleccions de l’Associació 50 a 50 coordinacio.eleccionscambra@50a50.org

Per a més informació del procés d’eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona consultar el link http://bit.ly/2IJUjRB 

Dóna’ns suport amb una aportació econòmica per impulsar aquesta acció de lobby