Assemblea i networking en femení

L’Associació 50a50 celebra el dimecres 29 de juny a la tarda l’assemblea general, a la Incubadora Almogàvers. Després d’aquest acte reservat a sòcies, tindrà lloc un aperitiu de networking en femení, que és obert a dones professionals, directives, pre directives i emprenedores que estiguin interessades en conèixer l’associació, prèvia invitació d’una sòcia actual.

L’ordre del dia de l’assemblea, que es desenvoluparà de 18:30 a 19:45 hores, serà el següent:

.- Benvinguda.
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.- Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici de 2021.
3.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe de gestió de la junta de 2021 i del pla d’acció 2022-2023.
4.- Informe d’altes i baixes de sòcies.
5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2022.
6.- Informe de la presidenta de l’Associació 50a50.
7.- Torn obert de paraules.

En acabar l’assemblea, de 19:45 a 21 hores, al pati exterior del mateix espai, celebrarem un aperitiu de networking, amb la col·laboració de Vallformosa. A aquest acte cada sòcia pot portar una amiga o companya que pugui estar interessada en conèixer l’associació.

Per a més informació cal escriure a info@50a50.org