Assemblea general de sòcies

L’Assemblea General Ordinària de l’Associació 50a50 tindrà lloc el dimarts 15 de setembre de 2020, a les 17.45h en primera convocatòria i a les 18.00h en segona convocatòria, en format telemàtic a través de Zoom per responsabilitat davant les restriccions anti Covid-19, i amb el següent ordre del dia:

.- Benvinguda.

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe de gestió de la junta de 2019.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici de 2019.

4. Informe d’altes i baixes de sòcies.

5. Presentació i aprovació, si s’escau, de les modificacions dels estatuts de l’associació.

6. Presentació dels canvis de la junta directiva i aprovació, si s’escau, del sistema de votació en assemblea extraordinària telemàtica.

7. Presentació i aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’entitat d’utilitat pública.

8. Presentació del pla d’acció 2020-2021.

9. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2020.

10. Informe de la presidenta de l’Associació 50a50.

11. Torn obert de paraules.

La documentació de la sessió estarà disponible per a totes les sòcies a partir del proper 8 de setembre sota petició.

Cal confirmar l’assistència escrivint al correu electrònic info@50a50.org. Les sòcies correctament inscrites rebran l’enllaç de la sessió en el missatge de recordatori.

En el cas de no poder assistir-hi, es prega delegar el vot en una altra sòcia a través del formulari de delegació de vot, disponible sota petició.