Assemblea general de sòcies i sopar de networking

 

L’Assemblea General Ordinària de l’Associació 50a50 tindrà lloc el dijous 13 de juny a les 17.45h en primera convocatòria i a les 18.00h en segona convocatòria, al Centre Esportiu Municipal Perill (c. Perill 16-22, 08012 Barcelona), amb el següent ordre del dia:

1) Benvinguda de la presidenta de l’Associació 50a50.

2) Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

3) Presentació de l’informe de junta.

4) Altes i baixes de sòcies.

5) Presentació i aprovació, si s’escau, dels canvis de la junta directiva.

6) Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de comptes corresponents a l’exercici de 2018.

7) Presentació del pla d’acció 2019-2020.

8) Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici de 2019.

9) Torn obert de paraules.

La documentació de la sessió estarà disponible per a totes les sòcies en el local social de l’associació cinc dies abans de la reunió, tal com estableixen els estatuts. Cal trucar al 627885051 per demanar cita prèvia per a la consulta.

Seguidament, de 19.30 a 21h, celebrarem un pica-pica de networking a l’Hüle Bar (c. Bonavista 6, 08012 Barcelona), exclusiu per a sòcies i previ pagament de 15 euros abans del 6 de juny al compte de l’associació.