50a50 LIDERATGE COMPARTIT: La Cambra de Comerç de Barcelona pot marcar el camí.

Marina Geli Fàbrega @marinageli

Marina_Geli

Nacions Unides indica per l’Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030 no serà si no s’incorporen plenament, paritàriament, les dones en tots els àmbits. La presència activa de les dones en la presa de decisions i en l’acció es planteja com a condició necessària, però el més important i imprescindible per avançar en un desenvolupament econòmic sostenible social i mediambiental.

 

La Cambra de Comerç de Barcelona, sota la presidència de Miquel Valls, creà l’any 2.015 l’Observatori Dona, Empresa i Economia dirigit per l’Anna Mercadé. En aquest moment analitza a Catalunya 28 indicadors en 5 àmbits: formació, mercat de treball, TIC i R-D, condicions de vida i apoderament. Disposa de dades solvents des del 2.005. El darrer informe presentat amb informació del 2.017 ens aporta molta informació. L’evolució de la igualtat de gènere a Catalunya 2.005-2.017. Millora de manera desigual segons àmbits i la darrera crisi econòmica fa alentir aquest avanç.

La mirada de les dones, individual i col·lectiva (per acumulació cultural de vida i  històrica) permet introduir major pluralitat, diversitat. Sense les dones en proporcions de paritat la mirada és més homogènia.

En la formació, les dones superen als homes amb millor rendiment escolar, estudis universitaris de grau i formació postgrau excepte en formacions professionals tècniques que tenen més sortida laboral. Les dones continuen amb majors dificultats d’accés laboral (més atur), més precarietat, més temporalitat, més treball a temps parcial, més dificultats de promoció i menys salaris. Les dones estan menys presents en el sector TIC i en la recerca, innovació i desenvolupament, especialment en el sector privat. Les condicions de vida són pitjors per les dones, amb més risc de pobresa i conciliació i càrregues familiars. Les dones progressen en l’apoderament en l’àmbit polític i menys en l’àmbit directiu empresarial que a més la crisi ha frenat. L’any 2.005 l’índex de desigualtat era de 0,29, el 2.015 de 0,22 i ara, dades 2.017, de 0,21 (0 representa igualtat i -1 tota desigualtat).

Cal, desprès d’un salt legislatiu favorable a Catalunya i a Espanya els darrers anys, avançar en la presència de talent femení en les organitzacions empresarials. Les darreres tres dècades han permès tenir un grup de dones empresàries, directives a Catalunya que formen part de la sòlida economia catalana. Ara no poden desaprofitar allò que col·lectivament s’ha construït. En els sectors punters a Catalunya, sector turístic, comerç, serveis, sanitari-biomèdic, agroalimentari,… les dones han fet una aportació extraordinària i són part important també de la cohesió social per la seva mirada més de proximitat.

La presència de les dones en les juntes de govern de les empreses i les seves organitzacions empresarials aporta la motxilla femenina acostumada de “Tenir Cura”.Cura de les persones, de les famílies, del conjunt de treballadors de l’empresa, del barri, de la societat i  medi ambient.

La mirada de les dones, individual i col·lectiva (per acumulació cultural de vida i  històrica) permet introduir major pluralitat, diversitat. Sense les dones en proporcions de paritat la mirada és més homogènia.

La Cambra de Comerç de Barcelona amb un acord estructural entre homes i dones empresaris i directius pot ser icona del canvi i marcar el camí de 50 a 50, de lideratges compartits. El repte serà demostrar que, en pocs anys, els indicadors d’igualtat de gènere facin un salt qualitatiu en benefici de tots i totes i que el desenvolupament econòmic és positiu i sostenible. Els guanys seran per homes i dones i per totes les generacions. I podrem també fer emergir el treball domèstic com espai social a compartir també 50 a 50  substantiu per la qualitat de vida.

La mirada de gènere que les dones tenen més interioritzada suposa un avenç universal.

Marina Geli Fàbrega @marinageli
Metgessa.
Coordinadora del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials UVIC-UCC
Consellera de Salut (2003-2010)